Montujeme domy, střechy, dodáváme sucho a pohodu

Média

Další článek ve sborníku Národního památkového ústavu o zdařilé spolupráci farnosti, dodavatelské firmy a zástupců NPÚ...

http://ftp.npu.cz/news/12943-dobra-spoluprace-investora-provadejicich-fi...

O rekonstrukci kostelní věže na kostele Sv. Martina v Petrovicích u Karviné vyšel v 01/19 článek v odborné časopise Střechy-fasády-izolace.

https://www.farnost-petrovice.cz/images/files/vez_v_casopice.pdf

Otec Tomasz nám věnoval článek v Petrovickém zpravodaji. Děkujeme. Článek si můžete přečíst zde:
http://www.petroviceuk.cz/images/2018/Pepa/PZ/Petrovicky_zpravodaj_5_201...
 

 Náklo – Zchátralý prelátský letohrádek v Nákle, na jehož záchranu se pořádaly sbírky, bude opět ozdobou vesnice. Barokní stavbu se podařilo prosadit do sedmiletého Programu záchrany architektonického dědictví ministerstva kultury a na jeho kompletní rekonstrukci poputuje 23 milionů korun.

Již více než jeden rok připravujeme opravu střechy kostela. Břidlicová krytina na osmibokém jehlanu kostelní věže je na hranici své životnosti. Hrozí zatékání do krovu, jenž je starý více než 500 let a naposledy se opravoval v roce 1997, a také do vlastního zdiva kostela, ke by mohly přijít k újmě vzácné gotické fresky.

Po bezmála čtyřech letech skončily před několika dny rozsáhlé opravy depozitářů olomouckého Vlastivědného muzea (VMO). Slavnostní ukončení nákladné investice barokního objektu, která je placená z prostředků Norského finančního mechanismu a Olomouckého kraje, se uskutečnilo dnes dopoledne.

Opravy kulturní památky, v níž najde místo 700 tisíc sbírkových předmětů, začaly již v roce 2005. Celkové náklady na rekonstrukci si vyžádaly zhruba 4,9 milionu euro (cca 120 milionů korun). Příspěvek z Norského finančního mechanismu představoval 1,6 milionů eur (cca 40 milionů korun). Zbývající část, 3,3 milionů eur (cca 80 milionů korun) pokryl z rozpočtu Olomoucký kraj, který je zřizovatelem muzea. Vítězem výběrového řízení na dodavatele díla se stalo sdružení společností EUROGEMA CZ a.s. a VCES a.s.

Co je nového na sýpce? Pracuje se zde, či ne? A bude to k něčemu? To je otázka, kterou si kladou všichni, kteří bydlí nedaleko, chodí kolem sýpky každý den, či se jen nahodile zastaví při průjezdu obcí. S kladnými i zápornými stanovisky našich spoluobčanů se setkáváme každý den. Malá informovanost přináší dohady a mnohdy i absurdní spekulace, které bychom zde rádi uvedli na pravou míru.

Copyright © 2009-2020 ROOFS.CZ GROUP, a.s. | Webdesign © 2010 Zdeněk Nováček
ROOFS.CZ GROUP a.s. Dolní novosadská 429/85 779 00 Olomouc tel: +420 606 732 733, +420 606 736 651 www.rcg.cz | info@rcg.cz