Dřevostavby na klíč
Olomouc a okolí

Jak realizujeme vaše dřevostavby?

Difúzně otevřená skadba stěn
— Masivní konstrukce stěn z KVH profilů 60x160mm
— Místo vrutů a hřebíků používáme techniku rybinového spoje
Přizpůsobení výroby podle každého zákazníka
— Podívejte se na naše reference

Jak standardně postupujeme?

Detaily o dřevostavbách
a konstrukcích se dozvíte níže..

TOP 3 projekty,
které vám přizpůsobujeme.

Našli jsme způsob, jak vám nabídnout řešení na míru, ale přitom zachovat ekonomické výhody prefabrikátů.

Rodinný dům R88

Rodinný přízemní dům
Bungalow 4 + kk

4+kk

dispozice domu

88m2

podlahové plochy

98m2

zastavěné plochy

2.33 mil

cena od

Rodinný dům R123

Rodinný přízemní dům
Bungalow 4 + kk

4+kk

dispozice domu

123m2

podlahové plochy

142m2

zastavěné plochy

3.27 mil

cena od

Rodinný dům R163

Rodinný patrový dům
Patrový dům 6 + kk

6+kk

dispozice domu

163m2

podlahové plochy

99m2

zastavěné plochy

3.94 mil

cena od

Sepsali jsme pro vás podrobnější informace

Dřevostavby z rámové konstrukce

Dřevostavby z rámových konstrukcí jsou bezesporu kvalitní, ekologické a ekonomické stavby. I na území České republiky, které je rájem zděných staveb, dochází k jejich nárůstu. V roce 2017 to bylo 14,84 % z celkového počtu dokončených staveb, přičemž v roce 1999 to bylo pouhých 1,12 %.

Je velmi těžké popsat jejich výhody oproti zděným stavbám. Je totiž zapotřebí je „zažít“ nebo alespoň si je „projít“.

Proto zákazníkům zajistíme prohlídku na našich stavbách, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti. Od roku 2021 budeme mít dokončený vzorový dům nedaleko Olomouce, kde si každý může udělat vlastní představu o tom, jak je dřevostavba ve všech směrech přívětivá ke spokojenému bydlení.

Máme pro vás jen jedno řešení

Při jednáních se zákazníky se často setkáváme s tím, že se ztrácí v záplavě nabízených druhů, skladeb a typů dřevostaveb. My nabízíme pouze difúzně otevřenou skladbu s nosnou konstrukcí z KVH profilů.

Skladba stěny u našich dřevostaveb

Skladba stěny u našich dřevostaveb

1. Varianta s minerální izolací ze skelných vláken
(objemová hmotnost 13 kg/m3):

1.) difúzně otevřená vrchní dekorativní omítka JUBIZOL Silicate finish S 1,5
2.) difúzně otevřená stěrka omítka JUBIZOL Ultralight fix s výztužnou mřížkou JUBIZOL 160 g/m2
3.) dřevovláknitá deska Steico Protect, tl. 60 mm (objemová hmotnost 265 kg/m3)
4.) stojka z KVH profilu 60×160 mm, mezi profily vložena izolace ze skelných vláken, tl. 160 mm (např. Isover Domo)
5.) parobrzda z fólie Rothoblaas Vapor přelepeny spoje páskou Flexiband
6.) vodorovný rošt z KVH profilů 50×50 mm, mezi profily vložena izolace ze skelných vláken, tl. 50 mm (např. Isover Domo)
7.) obložení z SDK desky, tl. 12,5 mm

2. Varianta s dřevovláknitou izolací
(objemová hmotnost 60 kg/m3)

1.) difúzně otevřená vrchní dekorativní omítka JUBIZOL Silicate finish S 1,5
2.) difúzně otevřená stěrka omítka JUBIZOL Ultralight fix s výztužnou mřížkou JUBIZOL 160 g/m2
3.) dřevovláknitá deska Steico Protect, tl. 60 mm (objemová hmotnost 265 kg/m3)
4.) stojka z KVH profilů 60×160 mm, mezi profily vložena dřevovláknitá izolace, tl. 160 mm (např. SteicoFlex)
5.) parobrzda z fólie Rothoblaas Vapor přelepeny spoje páskou Flexiband
6.) vodorovný rošt z KVH profilů 50×50 mm, mezi profily vložena dřevovláknitá izolace, tl. 50 mm (např. SteicoFlex)
7.) obložení z desky Fermacell, tl. 12,5 mm

Výhody KVH profilů

1) Materiál je vysušený – při správném zabudování jej není třeba ošetřovat proti dřevokazným houbám a hmyzu. Navíc je vysokou teplotou během sušení sterilizován od možných zárodků biotických škůdců.

2) KVH hranoly jsou tvarově stálé – nekroutí se a nepraskají.

3) Hranoly jsou tloušťkově a šířkově egalizované (mají po celé délce stejnou šířku i výšku). Tato vlastnost je důležitá pro dokonalou rovinnost stěn dřevostaveb, které se po opláštění velkoplošným materiálem nikde nevyboulí.

4) Hmotnost materiálu je díky suchému stavu nižší a je tak možné převést větší objem najednou.

5) KVH hranoly jsou hoblované a mají sražené hrany

Co to vlastně jsou ty KVH profily?

Na KVH profily se nejčastěji používá smrkové řezivo a jeho výroba probíhá vysušením řeziva na vlhkost 15 % s 3% tolerancí a dále je hoblováno na přesný rozměr. Z vysušených a ohoblovaných hranolů je nutné vyřezat vady (místa po vypadlých sucích, rozpraskané části hranolu a jiné), aby výrobek splnil předepsanou normovou kvalitu. Na části řeziva, které již nepřípustné vady neobsahují, jsou z čela hranolu vyfrézovány zubové spoje (tzv. cinky), do kterých se nanese lepidlo a pomocí nichž jsou jednotlivé kusy k sobě tlakem slepeny. Tímto postupem vznikne vysušený, hoblovaný hranol vysoké jakosti v délkách, které nejsou omezeny délkou kulatiny. Nejčastěji se kvůli transportu vyrábí KVH hranoly v délkách 13 m. Pevnostní třída je u KVH hranolů nejčastěji C 24 (pevnost v ohybu = 24 MPa).

Na trhu se objevují dva druhy KVH hranolů, a to KVH NSi a KVH Si. Oba druhy jsou vyrobeny podle stejných norem z hlediska pevnosti materiálu – rozdíl je ve vizuální stránce hranolu. KVH NSi je průmyslová kvalita, kde se může objevit např. zamodrání, nebo drobná vada, která neovlivňuje mechanické vlastnosti materiálu. KVH Si je pohledová kvalita, která se používá v případě viditelných konstrukcí, jako jsou přiznané stropní trámy nebo vazba krovu nebo pro venkovní pergoly či altány.

Stavíme dřevostavby pouze s difúzně otevřenými konstrukcemi

Difúzně otevřená konstrukce pracuje na principu prostupu plynů molekulárním přenosem, běžně označovaným jako difúze. To v praxi znamená, že v konstrukcích nejsou používány parotěsné zábrany, které tento proces znemožňují. Plyny se prostorem šíří dvěma možnými způsoby. Konvekcí (prouděním), což je objemový tok, který je poháněn rozdílem tlaků, nebo kondukcí (molekulárním tokem), což je difúze. Hnací silou difúze je rozdíl hmotových nebo molárních podílů. Ve stavebnictví se za zkoumané prostupující plyny nejčastěji považuje směs suchého vzduchu a vodní páry. Difúzně otevřená skladba stěny dřevostavby tedy zjednodušeně propouští (difunduje) určité látkové množství vodních par konstrukcí ven z objektu. Toto proudění si nesmíme představovat jako průvan ale přenos vlhkosti na molekulární úrovni z vlhčích do sušších míst a z teplejších do chladnějších.

Výhody difúzně otevřených konstrukcí

1) Putující vlhkost v konstrukci nevyhovuje plísním, houbám a různým mikroorganismům a zlepšuje tak kvalitu vnitřního ovzduší v dřevostavbách

2) Difúzně otevřené plášťové konstrukce mají lepší užitné vlastnosti. Lepších hodnot dosahují jejich akumulační schopnosti, i zvuko-izolační vlastnosti.

3) Dřevostavby používající difúzně uzavřený systém mají vnitřní klima s poměrně nízkou vzdušnou vlhkostí. Naopak difúzně otevřený systém dokáže v případě zvýšení vlhkosti v interiéru určitou část absorbovat. Když vlhkost opět poklesne, začne se absorbovaná vlhkost ze stěn vypařovat do interiéru. Autoregulace vlhkosti vnitřního prostředí dřevostaveb tak probíhá přímo jejich skladbou stěn.

Důležitý detail dřevostavby: Spoje!

Nastřelovací hřebíky, úhelníky, univerzální vruty nebo tesařské vruty… To všechno se používá na spoje jednotlivých prvků nosné dřevěné konstrukce. My používáme unikátní švýcarskou technologii výroby rybinového spoje čepu a dlabu. Nepoužíváme tedy tradiční spojovací materiál, pouze naneseme do rybinového spoje lepidlo a doklepneme do správné polohy. Tento spoj je samosvorný a zajistí potřebnou tuhost nosné dřevěné konstrukce po celou životnost dřevostavby.

Chcete pořádně postavený dům, nebo průměrnou ztloukaninu?

Realizujeme hlavně individuální stavby na základě osobního přání klienta, ale i typové dřevostavby na základě výběru z katalogu. Součástí našeho servisu je i komplexní zpracování jak projektové dokumentace včetně vyřízení Stavebního povolení, tak i výrobní dokumentace v softwaru Sema. Řešení přizpůsobujeme individuálním požadavkům klienta, podmínkám stavební parcely a investičním nákladům zadavatele. Průměrná délka realizace dřevostavby z rámové konstrukce je 8 měsíců!

Stavíme domy s dvakrát delší životností

Jak to děláme?

Kvalitní provedení a kvalitní materiál zajistí dvakrát delší životnost Vaší dřevostavby.

Skladba stěn

Difúzně otevřená skladba stěn

Dřevovláknitá izolace s objemovou hmotností 60 kg/m3 zajistí kvalitní zateplení stěn a stropů po dlouhou dobu.

Konstrukce

Masivní konstrukce stěn z KVH profilů 60x160mm

Kvalitní KVH profily spolu s prolepenými rybinovými spoji vytváří stabilní konstrukci dřevostavby.

Spoje

Unikátní švýcarská technologie výroby

Nosné prvky dřevěné konstrukce jsou osazeny frézovaným rybinových spojem, tzv. čep a dlab, fixovaným pevnostním PUR lepidlem. Výsledkem je precizní, mechanicky velmi odolné spojení celé konstrukce, které zaručuje dvakrát delší životnost dřevostavby.

Založení

Založení dřevostavby na základové desce nebo na zemních vrutech

Dřevostavby zakládáme dle požadavku zákazníka buď na základové desce nebo na vysoce kvalitních zemních vrutech Bayos, v počtu a délce určených statikem.